U en wij

Gelijkwaardigheid, respect en kennis
Bij de keuze van een notariskantoor spelen verschillende motieven een rol. Maar welke reden u ook heeft, een duurzame en succesvolle relatie kan alleen ontstaan wanneer het juiste evenwicht wordt ervaren tussen openheid en zakelijkheid. Tussen gelijkwaardigheid en respect voor elkaars kennis en ervaring. Want hoe uiteenlopend de cliënten en de veranderingen ook mogen zijn, onveranderlijk blijft de behoefte aan een samenwerking die op wederzijds vertrouwen is gebaseerd.

Goed luisteren
Goed kunnen luisteren en uw belang centraal stellen. Dat is de werkwijze en mentaliteit van ons kantoor.

Wat wilt U?
Alles draait om de vraag: wat wilt u en welke oplossing ziet u als de meest wenselijke? Wanneer alle gegevens duidelijk zijn, gaan wij op zoek naar het meest adequate antwoord.

Betrouwbaarheid en betrokkenheid
Elke verandering verdient een evenwichtig antwoord. Een benadering die zowel van betrouwbaarheid als van betrokkenheid getuigt. Want of het nu een kleine zakelijke wijziging betreft of een diep ingrijpende gebeurtenis, altijd gaat het om de juiste balans tussen wat objectief, noodzakelijk en individueel het meest gewenst is.

Netwerk
Zo uitgesproken cliëntgericht wij aan de ene kant zijn, zo algemeen en veelzijdig zijn de mogelijkheden aan de andere kant. Naast een diepgaande kennis van het notariële vak, heeft Den Hartog|Heuff toegang tot een uitgebreid netwerk van ervaren en betrouwbare juristen, fiscalisten, makelaars en accountants.

Oorspronkelijkheid
Geloofwaardig, accuraat en oorspronkelijk. Dat zijn de belangrijkste eigenschappen die cliënten aan dit kantoor toeschrijven. De oorspronkelijkheid wordt in het bijzonder ervaren wanneer u ons na lange tijd weer eens bezoekt. Dan valt het pas goed op hoe wezenlijk het karakter van dit kantoor is en hoe vanzelfsprekend onze identiteit behouden is gebleven.