Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De aansprakelijkheid van Den Hartog Heuff Notarissen, alsmede die van de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die aan het kantoor zijn verbonden, is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag en de griffie van de rechtbank te Den Haag en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de KNB. U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden als pdf-bestand.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

 

Spelregels voor notaris en consument 

De KNB heeft samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis de brochure Spelregels voor notaris en consument uitgebracht, met de regels waar de notaris zich aan moet houden en wat de consument van de notaris kan verwachten. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de geschillencommissie en wanneer deze bevoegd is. U kunt hier de brochure downloaden als pdf-bestand.

 

Meldingsplicht

De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. U kunt hier onze brochure clientenonderzoek en meldingsplicht downloaden als pdf-bestand.

 

Kamer van Koophandel

Den Hartog Heuff Notarissen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09161250.