Ondernemingsrecht

  • het oprichten van een eenmanszaak, V.O.F., B.V., N.V., coöperatie, stichting of vereniging
  • het opstellen van statuten en wijzigen daarvan
  • het uitgeven, leveren en certificeren van aandelen
  • het regelen van overnames, fusies en reorganisaties
  • het adviseren rondom fiscale aspecten in het ondernemingsrecht
  • het regelen van kapitaalvermindering