Personen- en familierecht

  • het opstellen van testamenten en samenlevingsovereenkomsten
  • het adviseren inzake codicillen
  • het afwikkelen van nalatenschappen
  • het aangeven van schenkings- en successierechten
  • het opstellen van schenkingsakten
  • het opstellen en wijzigen van partnerschaps-/huwelijksvoorwaarden
  • het regelen van bewind
  • het regelen van voogdij
  • het regelen van de verdeling na echtscheiding of uiteengaan van samenwoners
  • estate planning